Verificați adresa de email

A fost trimis un e-mail care conține un link care vă va permite să setați o parolă și să accesați noul cont. Vă rugăm să acordați acestui e-mail 5 până la 10 minute pentru a ajunge. Dacă nu îl vedeți în căsuța de e-mail în 10 minute, vă rugăm să verificați și folderul de spam.

Linkul va expira în 48 de ore, așa că vă rugăm să verificați-l în curând.

De ce facem acest pas suplimentar?

La fel ca multe alte site-uri web, trebuie să ne asigurăm că avem o adresă de e-mail validă. Avem nevoie de o adresă de e-mail confirmată, deoarece aceasta este metoda principală pe care o vom folosi pentru a comunica cu dvs., dorim să ne asigurăm că toate conturile sunt create de proprietarul adresei de e-mail și să ne asigurăm că nu primim conturi duplicate.